Zsinati Tanács

A Zsinat a törvényhozás körébe nem tartozó feladatok időközi teljesítésére tagjai közül Zsinati Tanácsot választ. A harmincfős testület egyebek mellett megállapítja a Magyarországi Református Egyház, valamint a zsinati fenntartású intézmények költségvetését. Tagjai az aktuális zsinati ciklusban:

Ábrám Tibor portré

Ábrám Tibor

Tagság jellege: A Zsinat világi alelnöke
Tiszáninneni Református Egyházkerület
főgondnok
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
„...az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus." (Ef 4,15) „...aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál." (Lk 22,26)
1961-ben született a partiumi Tasnádszántón, ahol akkor édesapja lelkészként szolgált. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett fizikus és középiskolai fiikatanári képesítést. 1985-ben kötött házasságot, miskolci feleségével hat gyermeket nevelnek. 1986–1993 között a Miskolci Egyetem Fizika Tanszékén dolgozott, 1993-ban a Lévay József Református Gimnázium újraindításával bízták meg, melynek azóta is igazgatója. A miskolc-avasi református gyülekezet presbitere, 2006-tól missziói gondnoka. 2003-tól a Tiszáninneni Egyházkerület főgondnoka.
Balogh Sándor portré

Balogh Sándor

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2008
Tiszántúli Református Egyházkerület
Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
egyházmegyei gondnok
Zsinati Tanács
Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. (Máté 11.28)
Csomós József

Csomós József

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tiszáninneni Református Egyházkerület
püspök
Gönci Református Egyházközség
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Csuprik László portré

Csuprik László

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2009
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Számvizsgáló Bizottság
"Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm..." (Zsolt 23.)
Derencsényi István portré

Derencsényi István

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 1997
Tiszántúli Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség
Zsinati Tanács
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet ... nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban." Róma 8,38-39
dr. Adorján Gusztáv Tamás portré

dr. Adorján Gusztáv Tamás

Tagság jellege: világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
főgondnok
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
A jó cselekvésében pedig ne fáradjatok el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk...(Gal 6.9.)
dr. Baráth István

dr. Baráth István

Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
dr. Bátori Gábor portré

dr. Bátori Gábor

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
az egyházkerületi közgyűlés tagja
Magyar Nemzeti Múzeum Báthori István Múzeuma, Nyírbátor
világi főjegyző
Zsinati Tanács
„Erőm és pajzsom az Úr!" (Zsoltárok 28,7)

dr. Csabina Sándor

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2003
Tiszántúli Református Egyházkerület
az egyházkerületi tanulmányi bizottság tagja
Zsinati Tanács
„Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít." (Jób 5,18)
Fekete Károly portré

dr. Fekete Károly

Tagság jellege: A Zsinat lelkészi alelnöke
Tiszántúli Református Egyházkerület
püspök
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Kisvárdán született 1960-ban, többgenerációs lelkészcsaládban. Négy gyermek édesapja. 1988-1992 között beosztott lelkész volt a Debrecen-Nagytemplomi Egyházközségben, ezzel párhuzamosan kezdett tanítani a debreceni teológián. 1997 és 2005 között, illetve 2011-től 2015-ig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora volt. Doktori fokozatot 1995-ben gyakorlati teológiából szerezte Kolozsváron, habilitációs vizsgát a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen tett 2009-ben. A MRE Doktorok Kollégiumának 2003 őszétől alelnöke. A Tiszántúli Egyházkerület püspökeként az első ciklusát tölti.
dr. Huszár Pál portré

dr. Huszár Pál

Tagság jellege: A Zsinat világi elnöke
Dunántúli Református Egyházkerület
főgondnok
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Gazdasági Bizottság, Külügyi és Ökumenikus Bizottság
„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." (Ézs 40,31)
1941-ben született Várpalotán. Huszonnyolc évig dolgozott szülővárosában gimnáziumi tanárként, 1992-től nyugdíjazásáig a Veszprémi Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékén tanított. A Pápai Református Teológiai Akadémia eddig hét kötetét jelentette meg. Könyvet írt egyebek mellett Kálvin János életéről és reformátori tevékenységéről, fordított a Kálvin Kiadó felkérésére. Két évtizede a Várpalotai Református Egyházközség presbitere, 2009-től a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka s ebben az időszakban az MRE Zsinatának világi elnöke.
Bogárdi Szabó István

dr. Szabó István

Tagság jellege: A Zsinat lelkészi elnöke
Dunamelléki Református Egyházkerület
püspök
Budapest-Budahegyvidéki Református Egyházközség
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
"Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak." (Máté 24,35)
1956-ban született Sárbogárdon, hétgyermekes lelkészcsaládban. Nős, felesége innovációs szaktanácsadó. Három gyermekük van, egy unokájuk. 1997-től a Budahegyvidéki Egyházközség lelkésze, előtte Sáregresen, Józsefvárosban és Külső-Üllői úton szolgált. 1983-ban Chicagóban szerezte meg a magiszteri fokozatot, 1994-ben doktori vizsgát tett, 1998-tól a pápai teológián tanít, 2002-ben habilitált. 2003-tól a Dunamelléki Egyházkerület püspökeként szolgál, ebben a tisztségében harmadik ciklusát tölti.
dr. Szánthó György portré

dr. Szánthó György

Tagság jellege: világi
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Veres Lajos portré

dr. Veres Lajos

Tagság jellege: hivatalból, zsinati jogtanácsos
Tagság kezdete: 2015
Zsinati Hivatal
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Gér András László portré

Gér András László

Tagság jellege: hivatalból, zsinati tanácsos
Tagság kezdete: 2015
Zsinati Hivatal
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
„Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a Seregeknek Ura." (Zak 4,6)
Köntös László portré

Köntös László

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2009
Dunántúli Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei
Zsinati Tanács
Kommunikációs Bizottság, Külügyi és Ökumenikus Bizottság
„Mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van." (Mt 25,29)

Nagy Zsolt

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszántúli Református Egyházkerület
egyházkerületi tanácsos
Biharkeresztesi Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Oktatásügyi Bizottság
„Egymás terhét hordozzátok: így teljesítitek a Krisztus törvényét." Galata 6,2
Nyilas Zoltán portré

Nyilas Zoltán András

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,1-2)
Pásztor Dániel portré

Pásztor Dániel

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2003
Tiszáninneni Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Sajóvelezdi Református Egyházközség
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!"(Ézs 43,1)
Steinbach József portré

Steinbach József

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2007
Dunántúli Református Egyházkerület
püspök
Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
„Nagyok az Úr tettei." (Zsolt. 111,2)
Szűcs Attila portré

Szűcs Attila

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2003
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság, Oktatásügyi Bizottság
„Aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak" (Jakab 4,17)
Szűcs Endre portré

Szűcs Endre

Tagság jellege: lelkészi, tanintézeti képviselő
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Tanács, Zsinati Bíróság
Kommunikációs Bizottság, Oktatásügyi Bizottság
Takaró András portré

Takaró András

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
Kiskunlacházi Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság

Thomka István

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Számvizsgáló Bizottság
„Utaid, Uram, mutasd meg" (Zsolt 25,4)
Vad Zsigmond portré

Vad Zsigmond

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 1990
Tiszántúli Református Egyházkerület
külügyi, ökumenikai előadó
Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Külügyi és Ökumenikus Bizottság
Jézus mondja: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni." (Apcsel 20,35)
Veres András portré

Veres Sándor

Tagság jellege: világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
főgondnok
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Missziói Bizottság
"Él az Úr!" (Zsolt 18,47)
Victor Dániel portré

Victor Dániel

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Béthel Református Szeretetotthon – Idősek Otthona, Nemesbikk
világi tanácsos
Zsinati Tanács
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
„Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől... Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek." (Máté 6,25-33)