Zsinati Bíróság

A Zsinati Bíróságot a Zsinat által választott tíz lelkészi és tíz világi bíró alkotja. Az egyházi bíráskodásról szóló törvényben meghatározott fegyelmi és igazgatási ügyekben jár el. Tagjai az aktuális zsinati ciklusban:

Bikádi László

Bikádi László Károly

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
egyházkerületi tanácsos
Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség, Királyszentistváni Református Egyházközség, Vilonyai Református Egyházközség
egyházmegyei bíró, egyházmegyei tanácsos, missziói és diakóniai előadó
Zsinati Bíróság
Missziói Bizottság
„Erre ő így válaszolt: Szólj, mert hallja a te szolgád!" (1Sám 3:10)

Bukáné Zakar Zsuzsanna

Tagság jellege: lelkészi
Tiszántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

dr. Csizmár János

Tagság jellege: világi
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság
Kustár Zoltán portré

dr. Kustár Zoltán

Tagság jellege: tanintézeti képviselő
Tiszántúli Református Egyházkerület
rektor (DRHE)
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Zsinati Bíróság
Tanulmányi és Teológiai Bizottság
„Érezzéset és lássátok, hogy jó az ÚR!" (Zsolt 34,9)

dr. Pocsai Tamás

Tagság jellege: világi
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

dr. Rácsok Gabriella

Tagság jellege: lelkészi
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

dr. Sárközy Eszter

Tagság jellege: világi
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

dr. Törös Klára

Tagság jellege: világi
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

dr. Varga Péter

Tagság jellege: világi
Tiszántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

dr. Virágh Pál

Tagság jellege: világi
Tiszántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Körmendiné dr. Szabó Katalin

Tagság jellege: világi
Tiszántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Kuzsnerné dr. Bereczi Éva

Tagság jellege: világi
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Máténé Antal Éva

Tagság jellege: lelkészi
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Molnár Csaba Bertalan

Tagság jellege: lelkészi
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Molnár Sándor

Tagság jellege: lelkészi
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Püski Lajos

Tagság jellege: lelkészi
Tiszántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság
Szűcs Endre portré

Szűcs Endre

Tagság jellege: lelkészi, tanintézeti képviselő
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Tanács, Zsinati Bíróság
Kommunikációs Bizottság, Oktatásügyi Bizottság

Varga László

Tagság jellege: lelkészi
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság