Zsinat

A Zsinat egyházunk törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete. Száz tagja van, akiket az egyes egyházkerületek presbitériumai, illetőleg közgyűlései választanak. Megbízatásuk hat évre szól, a XIV. zsinati ciklus 2015. január 1. óta tart.

Szűrő megjelenítése Szűrő elrejtése

Ábrám Tibor portré

Ábrám Tibor

Tagság jellege: A Zsinat világi alelnöke
Tiszáninneni Református Egyházkerület
főgondnok
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
„...az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus." (Ef 4,15) „...aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál." (Lk 22,26)
1961-ben született a partiumi Tasnádszántón, ahol akkor édesapja lelkészként szolgált. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett fizikus és középiskolai fiikatanári képesítést. 1985-ben kötött házasságot, miskolci feleségével hat gyermeket nevelnek. 1986–1993 között a Miskolci Egyetem Fizika Tanszékén dolgozott, 1993-ban a Lévay József Református Gimnázium újraindításával bízták meg, melynek azóta is igazgatója. A miskolc-avasi református gyülekezet presbitere, 2006-tól missziói gondnoka. 2003-tól a Tiszáninneni Egyházkerület főgondnoka.
Balogh Sándor portré

Balogh Sándor

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2008
Tiszántúli Református Egyházkerület
Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
egyházmegyei gondnok
Zsinati Tanács
Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. (Máté 11.28)
Bartha Gyula portré

Bartha Gyula

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
az egyházkerületi diakóniai bizottság tagja
csengeri és pátyodi református egyházközségek
„Arról tudja meg mindenki hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást." Jn.13:35
Bikádi László

Bikádi László Károly

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
egyházkerületi tanácsos
Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség, Királyszentistváni Református Egyházközség, Vilonyai Református Egyházközség
egyházmegyei bíró, egyházmegyei tanácsos, missziói és diakóniai előadó
Zsinati Bíróság
Missziói Bizottság
„Erre ő így válaszolt: Szólj, mert hallja a te szolgád!" (1Sám 3:10)

Bodnár Péter

Tiszántúli Református Egyházkerület
Bor Imre portré

Bor Imre

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
SDG Konferenciaközpont Balatonszárszó
egyházmegyei tanácstag
„...Velünk az Isten." (Mt 1,23)
Brandenburg Sándor portré

Brandenburg Sándor

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
egyházkerületi tanácstag
Te benned bíztam Uram! Ne szégyenüljek meg soha, igazságoddal szabadíts meg engem. (Zsolt. 31,2)
Brunner Vilmos portré

Brunner Vilmos

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Dunántúli Református Egyházkerület
egyházkerületi tanácsos
Missziói Bizottság
„mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott..." Lk 15,24

Csegei István

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2000
Tiszántúli Református Egyházkerület
Egyházkerületi Közgyűlés és Tanács tag
Ilki Református Egyházközség
esperes
"...mert engem is megragadott a Krisztus Jézus." (Fil 3,12)
Csernaburczky Ferenc portré

Csernaburczky Ferenc

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Tompa Mihály Református Általános Iskola, Kazincbarcika
egyházmegyei gondnok
Oktatásügyi Bizottság
„Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és a földet." (Zsolt 121,2)
Csomós József

Csomós József

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tiszáninneni Református Egyházkerület
püspök
Gönci Református Egyházközség
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Csuprik László portré

Csuprik László

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2009
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Számvizsgáló Bizottság
"Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm..." (Zsolt 23.)
Darvas Szilárd Levente portré

Darvas Szilárd Levente

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Alsó-Felsőberecki Református Társegyházközség, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
egyházmegyei tanácsos, motorizációs bizottsági tag
Külügyi és Ökumenikus Bizottság
"Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére..." Róma 1,16
Derencsényi István portré

Derencsényi István

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 1997
Tiszántúli Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség
Zsinati Tanács
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet ... nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban." Róma 8,38-39
dr. Adorján Gusztáv Tamás portré

dr. Adorján Gusztáv Tamás

Tagság jellege: világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
főgondnok
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
A jó cselekvésében pedig ne fáradjatok el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk...(Gal 6.9.)
dr. Balla Péter

dr. Balla Péter

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
az egyházkerületi közgyűlés tagja
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
Tanulmányi és Teológiai Bizottság
„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek." (Róma 1,16)
dr. Baráth István

dr. Baráth István

Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
dr. Bátori Gábor portré

dr. Bátori Gábor

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
az egyházkerületi közgyűlés tagja
Magyar Nemzeti Múzeum Báthori István Múzeuma, Nyírbátor
világi főjegyző
Zsinati Tanács
„Erőm és pajzsom az Úr!" (Zsoltárok 28,7)

dr. Csabina Sándor

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2003
Tiszántúli Református Egyházkerület
az egyházkerületi tanulmányi bizottság tagja
Zsinati Tanács
„Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít." (Jób 5,18)
Fekete Károly portré

dr. Fekete Károly

Tagság jellege: A Zsinat lelkészi alelnöke
Tiszántúli Református Egyházkerület
püspök
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Kisvárdán született 1960-ban, többgenerációs lelkészcsaládban. Négy gyermek édesapja. 1988-1992 között beosztott lelkész volt a Debrecen-Nagytemplomi Egyházközségben, ezzel párhuzamosan kezdett tanítani a debreceni teológián. 1997 és 2005 között, illetve 2011-től 2015-ig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora volt. Doktori fokozatot 1995-ben gyakorlati teológiából szerezte Kolozsváron, habilitációs vizsgát a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen tett 2009-ben. A MRE Doktorok Kollégiumának 2003 őszétől alelnöke. A Tiszántúli Egyházkerület püspökeként az első ciklusát tölti.
dr. Fekete László portré

dr. Fekete László

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2007
Dunántúli Református Egyházkerület
egyházkerületi jogtanácsos
Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság
"Nekem az élet Krisztus" (Fil 1,21)
dr. Gaál Sándor portré

dr. Gaál Sándor

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszántúli Református Egyházkerület
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
esperes
Missziói Bizottság
dr. Gáborjáni Szabó Botond portré

dr. Gáborjáni Szabó Botond

Tagság jellege: hivatalból, Országos Református Gyűjteményei Tanács elnöke
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei
dr. Gulyás László portré

dr. Gulyás László

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
egyházkerületi alkotó tag
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek.” (Lk 2,14)
dr. Hubay Gábor portré

dr. Hubay Gábor

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
kerületi tanácsos
Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság
dr. Huszár Pál portré

dr. Huszár Pál

Tagság jellege: A Zsinat világi elnöke
Dunántúli Református Egyházkerület
főgondnok
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Gazdasági Bizottság, Külügyi és Ökumenikus Bizottság
„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." (Ézs 40,31)
1941-ben született Várpalotán. Huszonnyolc évig dolgozott szülővárosában gimnáziumi tanárként, 1992-től nyugdíjazásáig a Veszprémi Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékén tanított. A Pápai Református Teológiai Akadémia eddig hét kötetét jelentette meg. Könyvet írt egyebek mellett Kálvin János életéről és reformátori tevékenységéről, fordított a Kálvin Kiadó felkérésére. Két évtizede a Várpalotai Református Egyházközség presbitere, 2009-től a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka s ebben az időszakban az MRE Zsinatának világi elnöke.
Komlósi Péter Attila portré

dr. Komlósi Péter Attila

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
egyházkerületi lelkészi tanácsos
Siklós-Máriagyűd Református Társegyházközség
egyházmegyei tanácsos, missziói előadó
Kommunikációs Bizottság
„Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük...: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké." (Ef 3,20-21)
Kustár Zoltán portré

dr. Kustár Zoltán

Tagság jellege: tanintézeti képviselő
Tiszántúli Református Egyházkerület
rektor (DRHE)
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Zsinati Bíróság
Tanulmányi és Teológiai Bizottság
„Érezzéset és lássátok, hogy jó az ÚR!" (Zsolt 34,9)
dr. Molnár Pál portré

dr. Molnár Pál

Tagság jellege: világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2003
Tiszáninneni Református Egyházkerület
világi főjegyző
Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. (Zsolt 121,1-2)
Nagy Attila portré

dr. Nagy Attila

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
"Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!" (1Kor 16,14)
dr. Pataky László

dr. Pataky László

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2009
Dunántúli Református Egyházkerület
tanácsos
Gazdasági Bizottság, Számvizsgáló Bizottság
"... nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené." (Róm 9,16)
dr. Peterdi Béla portré

dr. Peterdi Béla

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 1991
Tiszáninneni Református Egyházkerület
tanácsos
Számvizsgáló Bizottság
"Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik" (Zsolt 37,5)
P. Tóth Zoltán portré

dr. P. Tóth Zoltán

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
tanácstag
Gödöllői Református Egyházközség (presbiter)
egyházmegyei gondnok
"Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük." (Zsid 13,14)
Répás Zsuzsanna portré

dr. Répás Zsuzsanna

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
Külügyi és Ökumenikus Bizottság
Svébisné Juhász Márta

Dr. Svébisné Juhász Márta

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
világi tanácsos
Kecskeméti Református Egyházközség SION Nyugdíjasháza és Gondozási Központja
világi főjegyző, diakóniai előadó
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan" (1Jn 3,18)
Bogárdi Szabó István

dr. Szabó István

Tagság jellege: A Zsinat lelkészi elnöke
Dunamelléki Református Egyházkerület
püspök
Budapest-Budahegyvidéki Református Egyházközség
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
"Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak." (Máté 24,35)
1956-ban született Sárbogárdon, hétgyermekes lelkészcsaládban. Nős, felesége innovációs szaktanácsadó. Három gyermekük van, egy unokájuk. 1997-től a Budahegyvidéki Egyházközség lelkésze, előtte Sáregresen, Józsefvárosban és Külső-Üllői úton szolgált. 1983-ban Chicagóban szerezte meg a magiszteri fokozatot, 1994-ben doktori vizsgát tett, 1998-tól a pápai teológián tanít, 2002-ben habilitált. 2003-tól a Dunamelléki Egyházkerület püspökeként szolgál, ebben a tisztségében harmadik ciklusát tölti.
Dr. Szabó Miklós portré

dr. Szabó Miklós

Tagság jellege: egészségügyi képviselő
Dunamelléki Református Egyházkerület
dr. Szánthó György portré

dr. Szánthó György

Tagság jellege: világi
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Veres Lajos portré

dr. Veres Lajos

Tagság jellege: hivatalból, zsinati jogtanácsos
Tagság kezdete: 2015
Zsinati Hivatal
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Eszenyi Balázs portré

Eszenyi Balázs

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 1997
Tiszántúli Református Egyházkerület
"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít." (Fil 4,13)

Futó Zoltán

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2003
Tiszántúli Református Egyházkerület
Sarkad-Újteleki Református Egyházközség
egyházmegyei lelkészi bíró, egyházmegyei lelkészi tanácsos
Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad; nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. (Préd 3, 14) Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. (2Tim 2, 4)
Gacsályi Gábor portré

Gacsályi Gábor

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 1990
Tiszántúli Református Egyházkerület
Hajdúnánási Református Egyházközség
egyházmegyei tanácsos
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindrökké ugyanaz." (Zsid 13,8)
Gér András László portré

Gér András László

Tagság jellege: hivatalból, zsinati tanácsos
Tagság kezdete: 2015
Zsinati Hivatal
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
„Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a Seregeknek Ura." (Zak 4,6)
Gilicze Andrásné portré

Gilicze Andrásné

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
közgyűlés tagja
Szentes-Felsőpárti Református Egyházközség
„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen." Jn 12,26
Hörcsök Imre portré

Hörcsök Imre

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
az iskolaügyi bizottság elnöke
Oktatásügyi Bizottság
„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Róma 8,31)
Illés Dávid portré

Illés Dávid

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Dunamelléki Református Egyházkerület
Budapest-Budai Refomátus Egyházközség
esperes
Missziói Bizottság
"Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok." (Jak 4,8)
Jakab Bálint Mihály portré

Jakab Bálint Mihály

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
bírósági tag
Szombathelyi Református Egyházközség
tanácsos
Tanulmányi és Teológiai Bizottság
Jákob János portré

Jákob János

Tagság jellege: lelkészi, tábori püspök
Tagság kezdete: 2006
Honvédelmi Minisztérium - Protestáns Tábori Püspökség, püspök
"Aki a szelet nézi nem vet az, és aki a sűrű fellegekre néz, nem arat." (Préd 11,4)
Karsay Eszter portré

Karsay Eszter

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Budapest-Klauzál téri Református Egyházközség
egyházmegyei tanácsos
"Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent." (Mt 5,8)
Katona Gyula portré

Katona Gyula

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Oktatásügyi Bizottság
„nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat, Jézusért." (2 Kor 4,5.)
Kiss László János portré

Kiss László János

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
lelkészi tanácsos
Budapest-Pestszentlőrinci Szemeretelepi Református Egyházközség
lelkészi főjegyző
"Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek." (Jer 1,5)
Kocsis Márta portré

Kocsis Márta

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 1998
Tiszántúli Református Egyházkerület
Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság

Kótai János

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
"Mert minden bajnak gyökere a kapzsiság..." (1Tim 6,10)
Köntös László portré

Köntös László

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2009
Dunántúli Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei
Zsinati Tanács
Kommunikációs Bizottság, Külügyi és Ökumenikus Bizottság
„Mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van." (Mt 25,29)
Kusnyir László portré

Kusnyír László

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszáninneni Református Egyházkerület
egyházkerületi tanácsos
Mérai Református Egyházközség
egyházmegyei főjegyző
Gazdasági Bizottság, Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek!" (Fil 4,4)
Ladányi Károly portré

Ladányi Károly

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
egyházkerületi világi tanácsos
Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi Vendéglátóipari Szakképző Iskola
világi főjegyző
Számvizsgáló Bizottság
Marjai Pál portré

Marjai Pál

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
egyházkerületi tanácsos
Missziói Bizottság

Markó István

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2003
Tiszántúli Református Egyházkerület
az egyházkerületi közgyűlés tagja
Gyulai Református Egyházközség
egyházmegyei gondnok
Számvizsgáló Bizottság
„Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban." 1Jn 5,12
Mártha István portré

Mártha István

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Számvizsgáló Bizottság

Maruczán Attila

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
az egyházkerületi bíróság tagja
Abai Református Egyházközség és szórványai
tanácsos
„Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait". (1Kor 4,1)
Máté László portré

Máté László

Dunántúli Református Egyházkerület
Oktatásügyi Bizottság
Mátyás Sándor portré

Mátyás Sándor

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Nyékládházi Református Egyházközség, Mályi Református Egyházközség
Missziói Bizottság
"Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját." (Jel 2,11)
Mészáros Ildikó portré

Mészáros Ildikó

Tiszáninneni Református Egyházkerület

Mészáros István

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2017
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Mihalina László Mihály portré

Mihalina László Mihály

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
az egyházkerületi közgyűlés tagja
Mezőtúri Református Egyházközség
ifjúsági-katechetikai előadó, egyházmegyei lelkészi tanácsos
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézsaiás 43,1b)
Molnár János portré

Molnár János

Tagság jellege: világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2009
Tiszántúli Református Egyházkerület
világi főjegyző
Megbékélés Háza Református Konferencia és Képzési Központ, Berekfürdő

Nagy Zsolt

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszántúli Református Egyházkerület
egyházkerületi tanácsos
Biharkeresztesi Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Oktatásügyi Bizottság
„Egymás terhét hordozzátok: így teljesítitek a Krisztus törvényét." Galata 6,2
Nyeste Ferenc portré

Nyeste Ferenc

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Nyilas Zoltán portré

Nyilas Zoltán András

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,1-2)
Pásztor Dániel portré

Pásztor Dániel

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2003
Tiszáninneni Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Sajóvelezdi Református Egyházközség
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!"(Ézs 43,1)

Porkoláb Pál

Tagság jellege: világi
Tiszántúli Református Egyházkerület
egyházkerületi tanácsos
"Hagjyad az Úristenre te minden utadat" (265. dícséret)
Rácz József portré

Rácz József

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Dunamelléki Református Egyházkerület
Dunaszentgyörgyi Református Egyházközség
esperes
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává." (1Kor 6,12) "Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít." (1Kor 10,23)
Rácz Péter portré

Rácz Péter

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
egyházkerületi küldött
Gazdasági Bizottság
„Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz. (Józsué 1,9)
Semlyényi Lajos portré

Semlyényi Lajos

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
„Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet,mert nem hagytad el, Uram akik keresnek téged." (Zsolt 9,11)
Somogyi Sándor portré

Somogyi Sándor

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség (presbiteri jegyző)
egyházmegyei tanácstag
"Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,enyém vagy!" Ézsaiás 43,1
Steinbach József portré

Steinbach József

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2007
Dunántúli Református Egyházkerület
püspök
Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
„Nagyok az Úr tettei." (Zsolt. 111,2)
Szabadi Árpád portré

Szabadi Árpád

Tagság jellege: szeretetszolgálati képviselő
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
számvevő, diakóniai bizottság tagja
Balmazújvárosi Református Egyházközség
esperes
Gazdasági Bizottság
„Kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez."(Ef 2,8)
Szabó Gábor portré

Szabó Gábor

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Nagykőrösi Református Egyházközség
egyházmegyei bíró
Oktatásügyi Bizottság
"Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat." (Hós 2, 21-22)
Szabó Levente portré

Szabó Levente

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
a kerületi közgyűlés tagja
Balatonlelle-Balatonboglári Református Társegyházközség
egyházmegyei bíró
Számvizsgáló Bizottság
„...azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet." (Jn 6,63)
Szakál Béla portré

Szakál Béla

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2009
Dunántúli Református Egyházkerület
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja. (Jób könyve 34, 21)
Szalay Kont portré

Szalay Kont

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
az egyházkerületi közgyűlés tagja
Kocsordi Református Egyházközség és Géberjéni Református Egyházközség
esperes
Kommunikációs Bizottság
"Mert azért jött az Embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett." (Luk 19,10)
Szemán Ákos portré

Szemán Ákos

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság
"Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézs 43,1)
Szentesi Lajos portré

Szentesi Lajos

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Missziói Bizottság
"Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?" (Róm 8,31)
Szőnyi Tamás porté

Szőnyi Tamás

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Bőcs
esperes
Tanulmányi és Teológiai Bizottság
„De az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre" (Zsoltárok 33,11)
Szűcs Attila portré

Szűcs Attila

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2003
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság, Oktatásügyi Bizottság
„Aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak" (Jakab 4,17)
Szűcs Endre portré

Szűcs Endre

Tagság jellege: lelkészi, tanintézeti képviselő
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Tanács, Zsinati Bíróság
Kommunikációs Bizottság, Oktatásügyi Bizottság

Takács Tamás

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2002
Tiszántúli Református Egyházkerület
Hajdúszoboszlói Református Egyházközség
lelkészi főjegyző
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
"...mert Őtőle, Őáltala és Őérte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen" (Róm 11,36)
Takaró András portré

Takaró András

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
Kiskunlacházi Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság

Thomka István

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Számvizsgáló Bizottság
„Utaid, Uram, mutasd meg" (Zsolt 25,4)
Tombor László portré

Tombor László

Tagság jellege: tanintézeti képviselő
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Tóth András portré

Tóth András

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
Tápi Református Egyházközség
esperes
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. (János 3,30)
Vad Zsigmond portré

Vad Zsigmond

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 1990
Tiszántúli Református Egyházkerület
külügyi, ökumenikai előadó
Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Külügyi és Ökumenikus Bizottság
Jézus mondja: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni." (Apcsel 20,35)
Varga Rita portré

Varga Rita

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
a kerületi közgyűlés tagja
Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség, hivatalvezető
világi tanácsos
Veres András portré

Veres Sándor

Tagság jellege: világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
főgondnok
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Missziói Bizottság
"Él az Úr!" (Zsolt 18,47)
Victor Dániel portré

Victor Dániel

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Béthel Református Szeretetotthon – Idősek Otthona, Nemesbikk
világi tanácsos
Zsinati Tanács
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
„Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől... Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek." (Máté 6,25-33)