Testvéregyházak és nemzetközi szervezetek

A Magyarországi Református Egyház négy kontinens több mint húsz egyházával ápol két-, valamint sokoldalú testvérkapcsolatot, valamint aktívan részt vesz ökumenikus szervezetekben és programokban.Testvéregyházi kapcsolataink

Az országos, egyházkerületi, -megyei, valamint gyülekezeti szintű, illetve az oktatási, diakóniai intézmények közötti partnerkapcsolatok, teológiai és szakmai együttműködések gazdagítják egyházunk szolgálatát – hitben, tudásban, tapasztalatban és anyagiakban egyaránt.Tagságunk nemzetközi szervezetekben

Kapcsolatrendszerünk a regionális és globális nemzetközi szervezetekkel, valamint felekezeti világszövetségekkel is hosszú múltra tekint vissza. 1909 óta tagja vagyunk a Református Egyházak Világközösségének, 1948 óta pedig az Egyházak Világtanácsának is. Tagegyháza vagyunk az Európai Egyházak Konferenciájának, az Európai Protestáns Egyházak Közösségének, illetve egyéb szakmai világszervezeteknek, amelyek keresztyén oldalról, közös erővel keresik korunk politikai, gazdasági, társadalmi kihívásaira adott teológiai és gyakorlati válaszadás lehetőségét.Missziós munkatársak

Több külföldi partneregyházunk missziós munkatársa végez szolgálatot a Magyarországi Református Egyházban. Többek között amerikai, kanadai és koreai misszionáriusok kapcsolódnak be gyülekezeteink szolgálatába, tevékenyen részt vesznek egyházunk cigány- és menekültmissziójában.

Chae Hwa Jeong – Koreai Presbiteriánus Egyház (PCK)

Chae-Hwa2.JPG.140x140_q85.jpg

Chae Hwa Jeong feleségével, Jung Hye Yung-gal és három gyermekével 2003. január 22-én költözött Magyarországra, hogy a Magyarországi Református Egyház missziós munkatársaként szolgáljon hazánkban. A Greater Grace Nemzetközi Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban tart bibliaórákat, tevékenyen részt vesz egyházunk cigánymissziójában és lelkészként szolgál a budapesti Koreai Presbiteriánus Gyülekezetben. Célja a Koreai Presbiteriánus Egyház és a Magyar Református Egyház közötti együttműködés elmélyítése, ennek részeként testvérgyülekezeti kapcsolatok kiépítése. Chae Hwa Jeong szeretne minél többet tanulni Magyarországról és egyházunkról, részt venni a magyarországi romák társadalmi integrációját segítő programokban és a hajléktalanok megsegítésében.

Kim Seon Koo – Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyháza (PROK)

seon koo kim.png.140x140_q85.png

Mr. Kim feleségével 2013 nyarán kezdte meg szolgálatát egyházunknál. A budapesti Károli Gáspár Egyetemen teljesít szolgálatot, mely intézmény Kelet-Ázsiai Nyelvek Intézetében tanít koreai nyelvet és koreai egyháztörténetet. Emellett támogatja a budapesti koreai presbiteriánus közösséget, részt vesz az MRE cigánymissziójában, és megszemélyesíti a PROK-MRE együttműködést.