Egyházunk az évszázadok óta tart fenn közoktatási intézményeket. A nevelés és az oktatás intézményeinkben az általános állami, önkormányzati követelményeknek megfelelően, ugyanakkor Istennek a Szentírásban adott kijelentése, hitvallásaink és a magyar kálvinizmus szellemében folyik.

Protestáns iskolatörténeti mozaik

Ha érdekli, hogy hatott a protestáns oktatás a magyar társadalomra, böngéssze a témát bemutató digitális kiállításunkat!Köznevelési stratégia

A Zsinat szabályozza és felügyeli a Magyarországi Református Egyház valamennyi köznevelési és szakképzési intézményének szellemi és anyagi ügyeit, összehangolt működését, elkészítteti és jóváhagyja a Magyarországi Református Egyház közép- és hosszú távú nevelési-oktatási koncepcióját.Közegyházi oktatási szervek

Egyházunk oktatási tevékenységének irányítására, koordinálására, segítésére, valamint a más egyházakkal és az állammal való kapcsolattartására a Zsinat háttérszervezeteket hozott létre.

Papp Kornél

Zsinati Oktatási Iroda

A Zsinati Oktatási Iroda a Magyarországi Református Egyház köznevelési, szakképzési, hittanoktatási és felsőoktatási ügyeinek adminisztratív, koordináló, ügyintéző szerve.

Tovább a cikkhez
RPI

Református Pedagógiai Intézet

A Református Pedagógiai Intézet ellátja, szervezi a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat a református közoktatási intézmények számára, valamint szakmai támogatást ad működésükhöz.

Tovább a cikkhez
EGYMI

Református EGYMI

A Magyarországi Református Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének küldetése az egyediségéből adódó szakfeladatok maradéktalan ellátása a keresztyén értékrend előtérbe helyezésével.

Tovább a cikkhez

Kitüntetések

Egyházunk Zsinata minden évben két kitüntetéssel ismeri el a református pedagógusok teljesítményét:

Makkai Sándor-díj

A díj a református nevelési eszményeknek a mindennapi pedagógiai gyakorlatba történő átültetéséért jár. A díj adományozásának feltétele a több éves óvónői, tanítónői vagy tanári tevékenység magyar református köznevelési intézményben, a kiemelkedő szakmai munka és a példamutató emberi-hitbeli magatartás. A díj évente három pedagógusnak adományozható, akik közül egynek mindig határon túli pedagógusnak kell lennie.

Imre Sándor-díj

Ezt a díjat a református iskolaügyért végzett áldozatos munkáért ítélik oda. A díj adományozásának feltétele a több éves iskolavezetési vagy a református oktatásügyért más területen folytatott kiemelkedő tevékenység, valamin a példamutató emberi-hitbeli magatartás. A díj évente egy pedagógusnak adományozható.Magyar Református Nevelés

A Pedagógiai Intézet folyóirata

Magyar református nevelés 2017/1 Magyar református nevelés 2017/2 Magyar református nevelés 2017/3 Magyar református nevelés 2017/4 Magyar református nevelés 2018/1 Magyar református nevelés 2018/2 Magyar református nevelés 2018/3 Magyar református nevelés 2018/4 Magyar református nevelés 2019/1 Magyar református nevelés 2019/2 Magyar református nevelés 2019/3 Magyar református nevelés 2017/4