Lelkipásztorokat jelölhetünk a Dobos Károly-díjra

Az egyházmegyék lelkészi közössége 2020-ban is olyan, a gyülekezetében hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, vele közösséget vállaló lelkipásztort jelölhet a díjra, akinek gyülekezeti lelkészi szolgálati ideje legalább húsz év.

A felterjesztésnek tartalmaznia kell a jelölt életrajzi adatait, és részletes lelkipásztori munkáját, amelynek alapján a jelölés történt. Ennek terjedelme négy oldal (kb. 5000 karakter). A kísérőlevélben fel kell tüntetni a felterjesztést támogató lelkipásztorok számát, a közösségi döntés formáját (lelkészértekezlet, lelkészi kisköri, stb.).

Mivel a díj gyülekezeti lelkészi szolgálatot, ezen belül kiemelten a kisgyülekezetekben folyó szolgálatot kívánja elismerni, ezért esperes és püspök csak az e tisztségének megszűnését követő hat év után jelölhető.

Dobos Károly-díj

Fotó: Varga Gábor Vargosz

A felterjesztéseket 2020. március 10-ig kell a Zsinati Hivatal Missziói Irodája címére (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) postai úton, és lehetőség szerint elektronikus formában is megküldeni (e-mail: misszioi.iroda@reformatus.hu).